my_logo
De florarijken vormen de grootste plantengeografische eenheden. Er worden voor de Aarde zes florarijken onderscheiden op grond van hun grote onderlinge floristische verschillen. De floristische verschillen worden beoordeeld op grond van de arealen van families, onderfamilies en geslachten. [1] De grenzen tussen florarijken worden veroorzaakt door natuurlijke barrières als zeeën, woestijnen en hooggebergten.
Het Palearctisch gebied of Palearctis is in de biogeografie de aaneengesloten landmassa, met de dicht bij de kust liggende eilanden, die grofweg geheel Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-, Centraal- en Oost-Azië omvat. Het strekt zich uit van west naar oost van Groot-Brittannië en Noord-Afrika tot aan Japan, en van noord naar zuid van Siberië en Scandinavië tot ongeveer de Sahara en de Himalaya. Het is een van ecozones zoals die door het WWF gehanteerd worden. In het zuidwesten horen het zuidelijke deel van het Arabisch Schiereiland en het zuiden van Iran echter niet bij het Palearctisch, maar bij het Afrotropisch gebied. Afrika ten noorden van de Sahara hoort echter wel bij het Palearctisch gebied. De Sahara is de overgangszone tussen het Palearctisch gebied en het Afrotropisch gebied.
Uiteraard moeten er voor die soorten wel de goede klimatologische omstandigheden zijn en moet het landschapstype geschikt zijn. Wat betreft de indeling naar plantensoorten wordt Palearctis gewoonlijk samen met het Nearctisch gebied gezien als deel van het florarijk Holarctis.

Palearctisch gebied

Deze vormen voor planten een langdurige barrière voor verspreiding. Een florarijk heeft een eigen vegetatiekarakter en een onafhankelijke ontstaansgeschiedenis (fylogenese) van de plantenwereld. De florarijken worden weer onderverdeeld in florazones, en deze worden weer onderverdeeld in floragebieden. Indeling De plantengeografische indeling van de Aarde is als volgt: Holarctis beslaat de gematigde gebieden van het noordelijk halfrond met uitzondering van de tropen. Het is qua oppervlak het grootste rijk en beslaat Europa, Azië benoorden de Himalaya, en Noord-Amerika. Europa is hierin het minst soortenrijk, waarschijnlijk doordat de Alpen en Pyreneeën tijdens de ijstijden voor veel soorten een barrière vormden om naar het zuiden uit te wijken. Nearctis in Noord-Amerika Palearctis in Eurazië en Noord-Afrika Paleotropis beslaat de tropen van de Oude Wereld: Afrika ten zuiden van de Sahara (zonder het meest zuidelijke deel), India, Zuidoost-Azië en Polynesië.
Samen met het Nearctisch gebied vormt het Palearctisch gebied het Holarctisch gebied. Het gebied wordt vaak aangeduid om het verspreidingsgebied van diersoorten mee aan te geven. Omdat er geen onoverbrugbare barrières in het gebied liggen, komen veel diersoorten overal in het Palearctische gebied voor.
In het zuidoosten vormen Zuid- en Zuidoost-Azië het Oriëntaals gebied, dat van het Palearctisch gebied wordt gescheiden door de Himalaya.

Phone: +315998079964

Email: Stijn@begonia-l.ru

Policy
User agreement